Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis instaid.pl jest platformą służącą do prowadzenia kampanii marketingowych w serwisach społecznościowych

2. Właścicielem i administratorem Serwisu jest firma:

3. Korzystanie ze strony wymaga komputera PC lub telefonu, przeglądarki internetowej, obsługi JavaScript oraz akceptacji plików Cookies.

4. Korzystanie z serwisu wymaga rejestracji i zakupu odpowiedniego pakietu.

5. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zobowiązanie się do przestrzegania jego zasad.

6. Regulamin dla partnerów jest dostępny po napisaniu wiadomości prywatnej.

7. Serwis instaid.pl jest platformą pomagającą w zawarciu zlecenia kampanii z firmami trzecimi.

II. REJESTRACJA

1. Aby móc korzystać z serwisu instaid.pl nie konieczna jest rejestracja konta.

2. Rejestracja wymaga wypełnienia formularza złożonego z loginu, hasła oraz adresu e­mail.

3. Rejestracja w serwisie wymaga weryfikacji poprawności wprowadzonego w formularzu rejestracyjnym adresu e­mail.

4. Rejestracja w serwisie oznacza zgodę na otrzymywanie informacji handlowej, zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na adres e­mail podany w formularzu rejestracyjnym.

III. OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

1. Rejestrując się użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie jego danych. 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich powstałe w wyniku udostępniania hasła przez użytkownika lub zaniechań po stronie użytkownika.

3. Dane podane przez użytkownika będą przetwarzane przez administratora w celu realizowania usług oferowanych przez platformę instaid.pl oraz w celu usprawiedliwionych potrzeb administratora wynikających z przepisów prawa, w szczególności w celach marketingowych świadczonych przez administratora.

4. Użytkownik może zażądać usunięcia danych z bazy serwisu bez podania przyczyny. Żądanie takie jest jednoznaczne z likwidacją konta użytkownika w serwisie i przepadkiem niewykorzystanych środków na kampanie.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Administrator oświadcza, że dochowa wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniem serwisu lub brakiem funkcjonowania strony instaid.pl

2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane udostępnieniem loginu oraz hasła osobom trzecim oraz straty z powodu błędów oprogramowania, szkodliwego oprogramowania pochodzącego z zewnątrz, szkodliwego oprogramowania znajdującego się na komputerze użytkownika oraz wszelkich innych zdarzeń losowych.

3. Usługi dostępne w serwisie nie są ograniczane terytorialnie a dostępna oferta jest tylko poglądowa i administrator nie ponosi odpowiedzialności za obsługę serwera i nie reprezentuje przedstawianej usługi pomagającej zawierać zlecenia z firmami trzecimi.

4. Administrator nie odpowiada za sposób, w jaki użytkownicy korzystają z udostępnianych przez serwis narzędzi marketingowych.

5. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za komentarze pozostawiane na stronie przez użytkowników.

6. Zabronione jest korzystanie z serwisu do celów niezgodnych z obowiązującym w Polsce prawem.

7. Zabronione jest jakiekolwiek wpływanie na funkcjonowanie serwisu w szczególności poprzez wykorzystanie szkodliwego oprogramowania.

8. Zabronione jest wykorzystywanie platformy instaid.pl do jakichkolwiek działań niezgodnych z jej przeznaczeniem.

9. Administracja ma prawo do zamknięcia każdego konta bez podania przyczyny.

10. Administracja nie ma wpływu na jakość kont dodanych przez usługodawcę.

11. Administracja gwarantuje przyrost liczby obserwujących.

12. Administracja nie gwarantuje: narodowości profili, zdjęć profilowych profili, konkretnych nazw profili, ilości postów profili, jakości profili.

13. Administracja nie odpowiada za długość pozostania obserwatora na profilu.

V. ZASADY UŻYWANIA SERWISU

1. Użytkownik rejestrując się w serwisie otrzymuje możliwość zakupu usług realizowanych przez serwis

2. Usługi w serwisie mogą być kupowane innymi kanałami niż płatności internetowe, w tym celu należy skontaktować się z Administracją serwisu instaid.pl

3. Kampanie posiadają limity, które są opisane w opisach produktów. Liczby te mogą być większe w przypadku zainteresowania profilem.

4. Zamówienia dodawane są do realizacji w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych

5. Po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie użytkownik dostaje stosownego maila z informacją o rozpoczęciu realizacji jego zamówienia.

6. W wyniku usterki serwisu realizacja zamówienia może się wydłużyć o czym użytkownik zostanie poinformowany jedną z dróg komunikacji podanych przez niego w zamówieniu.

7. Zamówienia składane poza stroną w każdej możliwej formie (np. Facebook, email) są usługą premium.

8. W serwisie instaid.pl do każdego zamówienia można dokupić dodatkowe opcje.

9. Po opłaceniu zamówienia Administracja rozpoczyna jego realizację, przez zbieranie zasobów dostępnych do wykorzystania w promocji.

10. Po otrzymaniu informacji na temat profilu Użytkownika w serwisie Instagram rozpoczęcie właściwej promocji może zająć do 72h.

11. W szczególnych przypadkach Administracja zastrzega sobie prawo czasu rozpoczęcia właściwej promocji do 7 dni roboczych.

VI. REKLAMACJE

 1. Każdy z użytkowników ma prawo zgłosić reklamację dotyczącą usług oferowanych przez serwis instaid.
 2. Obsługą reklamacji zajmuje się wydawca serwisu instaid.pl
 3. Aby złożyć reklamację, należy wypełnić formularz kontaktowy, znajdujący się w sekcji kontakt
 4. Wydawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od złożenia reklamacji i udzieli odpowiedzi na adres e­mail podany w zgłoszeniu.
 5. Od wyniku reklamacji użytkownikowi przysługuje prawo do odwołania, które należy złożyć na piśmie i przesłać na w/w adres wydawcy w ciągu 7 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację.
 6. Uzupełnienia polubień / obserwujących i subskrybcji przysługują jedynie w przypadku znaczących spadków od 50% wykupionego zamówienia wynikających jedynie z winy instaid
 7. Nie bierzemy odpowiedzialności za zmiany w algorytmach, które mogą być spowodowane nieznacznymi utratami obserwujących, polubień.
 8. Wszelkie zwroty wypłacane są w postaci wirtualnej waluty na portfel użytkownika do ponownego wykorzystania na inne usługi z 3% rabatem.
 9. Wirtualna waluta z zakładki portfel nie podlega wypłatom na konto bankowe lub paypal. Są to środki wirtualne do wykorzystania na usługi w witrynie instaid w ramach bonusu lub zwrotu dla klienta.
 10. Wirtualna waluta z zakładki portfel przechodzi na własność instaid i nie podlega zwrotom w przypadku bankructwa lub upadłości finansowej bądź innych czynników technicznych.
 11. Wirtualna waluta z zakładki portfel może być edytowana przez administracje instaid.pl w przypadku usług premium a także przyczyn technicznych.
 12. Każdą reklamację należy zgłosić na adres email support@instaid.pl nadając tytuł mailowi REKLAMACJA.
 13. Wiadomość o reklamacji powinna zawierać numer zamówienia informacje o problemie, nazwę konta lub link do medium z którym prowadzona jest interakcja.
 14. instaid.pl ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji i poinformowanie klienta o jej wyniku.
 15. Użytkownik zrzeka się prawa do roszczeń spowodowanych działaniami instaid.

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1 .Klient ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość; zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymanych usług., wysyłając wiadomość na support@instaid.pl


2. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi, który wyraża zgodę na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia usług oraz rozpoczęcie usług przed upływem 14 dni od zawarcia umowy. Po pomyślnym rozpoczęciu realizacji usługi zgodnie z prawem konsumenta o dostarczaniu treści cyfrowych klient traci prawo do 14-dniowego odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

3. Nie bierzemy odpowiedzialności za zmiany w algorytmach na serwisach YouTube, Instagram, Facebook, Soundcloud, Twitter gdzie usługi świadczymy, które mogą być spowodowane nieznacznymi utratami obserwujących, polubień lub/i subskrybcji.

4. Jednorazowe uzupełnienie polubień / obserwujących i subskrypcji przysługują jedynie w przypadku potwierdzonego spadku 95% wykupionego zamówienia wynikających jedynie z winy instaid.pl, oraz gdy liczba polubień / obserwujących i subskrypcji nie spadła poniżej liczby przed kampanią.

5. Użytkownik zrzeka się prawa do roszczeń spowodowanych działaniami instaid.pl.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rozliczenia transakcji w serwisie instaid.pl przeprowadzane są za pośrednictwem platformy płatności Przelewy24.

2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści stron, do których prowadzą linki opublikowane przez użytkowników strony.

3. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania platformy instaid.pl należy zgłaszać przez formularz kontaktowy.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O zmianie regulaminu użytkownicy zostaną poinformowani komunikatem zamieszczonym na stronie instaid.pl. Korzystanie z usług po zmianie regulaminu oznacza akceptację jego nowego brzmienia.

5. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu przez użytkownika w szczególności naruszenia zasad poufności danych administrator może bezpowrotnie skasować konto użytkownika.

6. Użytkownik może usunąć konto na stronie instaid.pl wysyłając stosowną informację przez formularz kontaktowy