Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis instaid.pl jest platformą służącą do prowadzenia kampanii marketingowych w serwisach społecznościowych

2. Właścicielem i administratorem Serwisu jest firma WebBay z siedzibą przy ulicy 3 Maja 22/2c 40-096 Katowice. NIP: 6292488861, REGON: 380296049 (zwana dalej Administratorem lub Serwisem).

3. Korzystanie ze strony wymaga komputera PC lub telefonu, przeglądarki internetowej, obsługi JavaScript oraz akceptacji plików Cookies.

4. Korzystanie z serwisu wymaga rejestracji i zakupu odpowiedniego pakietu.

5. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zobowiązanie się do przestrzegania jego zasad.

6. Regulamin dla partnerów jest dostępny po napisaniu wiadomości prywatnej.

7. Serwis instaid.pl jest platformą pomagającą w zawarciu zlecenia kampanii z firmami trzecimi.

II. REJESTRACJA

1. Aby móc korzystać z serwisu instaid.pl nie konieczna jest rejestracja konta.

2. Rejestracja wymaga wypełnienia formularza złożonego z loginu, hasła oraz adresu e­mail.

3. Rejestracja w serwisie wymaga weryfikacji poprawności wprowadzonego w formularzu rejestracyjnym adresu e­mail.

4. Rejestracja w serwisie oznacza zgodę na otrzymywanie informacji handlowej, zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na adres e­mail podany w formularzu rejestracyjnym.

III. OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

1. Rejestrując się użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie jego danych. 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich powstałe w wyniku udostępniania hasła przez użytkownika lub zaniechań po stronie użytkownika.

3. Dane podane przez użytkownika będą przetwarzane przez administratora w celu realizowania usług oferowanych przez platformę instaid.pl oraz w celu usprawiedliwionych potrzeb administratora wynikających z przepisów prawa, w szczególności w celach marketingowych świadczonych przez administratora.

4. Użytkownik może zażądać usunięcia danych z bazy serwisu bez podania przyczyny. Żądanie takie jest jednoznaczne z likwidacją konta użytkownika w serwisie i przepadkiem niewykorzystanych środków na kampanie.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Administrator oświadcza, że dochowa wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniem serwisu lub brakiem funkcjonowania strony instaid.pl

2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane udostępnieniem loginu oraz hasła osobom trzecim oraz straty z powodu błędów oprogramowania, szkodliwego oprogramowania pochodzącego z zewnątrz, szkodliwego oprogramowania znajdującego się na komputerze użytkownika oraz wszelkich innych zdarzeń losowych.

3. Usługi dostępne w serwisie nie są ograniczane terytorialnie a dostępna oferta jest tylko poglądowa i administrator nie ponosi odpowiedzialności za obsługę serwera i nie reprezentuje przedstawianej usługi pomagającej zawierać zlecenia z firmami trzecimi.

4. Administrator nie odpowiada za sposób, w jaki użytkownicy korzystają z udostępnianych przez serwis narzędzi marketingowych.

5. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za komentarze pozostawiane na stronie przez użytkowników.

6. Zabronione jest korzystanie z serwisu do celów niezgodnych z obowiązującym w Polsce prawem.

7. Zabronione jest jakiekolwiek wpływanie na funkcjonowanie serwisu w szczególności poprzez wykorzystanie szkodliwego oprogramowania.

8. Zabronione jest wykorzystywanie platformy instaid.pl do jakichkolwiek działań niezgodnych z jej przeznaczeniem.

9. Administracja ma prawo do zamknięcia każdego konta bez podania przyczyny.

V. ZASADY UŻYWANIA SERWISU

1. Użytkownik rejestrując się w serwisie otrzymuje możliwość zakupu usług realizowanych przez serwis

2. Usługi w serwisie mogą być kupowane innymi kanałami niż płatności internetowe, w tym celu należy skontaktować się z Administracją serwisu instaid.pl

3. Kampanie posiadają limity, które są opisane w opisach produktów. Liczby te mogą być większe w przypadku zainteresowania profilem.

4. Zamówienia dodawane są do realizacji w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych

5. Po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie użytkownik dostaje stosownego maila z informacją o rozpoczęciu realizacji jego zamówienia.

6. W wyniku usterki serwisu realizacja zamówienia może się wydłużyć o czym użytkownik zostanie poinformowany jedną z dróg komunikacji podanych przez niego w zamówieniu.

7. Zamówienia składane poza stroną w każdej możliwej formie (np. Facebook, email) są usługą premium.

8. W serwisie instaid.pl do każdego zamówienia można dokupić dodatkowe opcje.

VI. REKLAMACJE

1. Każdy z użytkowników ma prawo zgłosić reklamację dotyczącą usług oferowanych przez serwis instaid.pl.

2. Obsługą reklamacji zajmuje się wydawca serwisu instaid.pl

3. Aby złożyć reklamację, należy wypełnić formularz kontaktowy, znajdujący się w sekcji kontakt

4. Wydawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od złożenia reklamacji i udzieli odpowiedzi na adres e­mail podany w zgłoszeniu.

5. Od wyniku reklamacji użytkownikowi przysługuje prawo do odwołania, które należy złożyć na piśmie i przesłać na w/w adres wydawcy w ciągu 7 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację.

6. Uzupełnienia polubień / obserwujących i subskrybcji przysługują jedynie w przypadku znaczących spadków od 50% wykupionego zamówienia wynikających jedynie z winy instaid.pl

7. Nie bierzemy odpowiedzialności za zmiany w algorytmach na serwisach YouTube, Instagram, Facebook, Soundcloud, Twitter gdzie usługi świadczymy, które mogą być spowodowane nieznacznymi utratami obserwujących, polubień lub/i subskrybcji.

8. Wszelkie zwroty wypłacane są w postaci wirtualnej waluty na portfel użytkownika do ponownego wykorzystania na inne usługi z 3% rabatem.

9. Wirtualna waluta z zakładki portfel nie podlega wypłatom na konto bankowe lub paypal. Są to środki wirtualne do wykorzystania na usługi w witrynie instaid.pl w ramach bonusu lub zwrotu dla klienta.

10. Wirtualna waluta z zakładki portfel przechodzi na własność instaid i nie podlega zwrotom w przypadku bankructwa lub upadłości finansowej bądź innych czynników technicznych.

11. Wirtualna waluta z zakładki portfel może być edytowana przez administracje instaid.pl w przypadku usług premium a także przyczyn technicznych.

12. Każdą reklamację należy zgłosić na adres email support@ instaid.pl nadając tytuł mailowi REKLAMACJA.

13. Wiadomość o reklamacji powinna zawierać numer zamówienia informacje o problemie, nazwę konta lub link do medium z którym prowadzona jest interakcja.

14. instaid ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji i poinformowanie klienta o jej wyniku.

15. Użytkownik zrzeka się prawa do roszczeń spowodowanych działaniami instaid.pl.

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U.2017 r., poz. 683)Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak Kupujący wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący powinien poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy. Wzór jest poniżej treści regulaminu. Skorzystanie z udostępnianego wzoru nie jest obowiązkowe.

3. W przypadku, gdy Kupujący dokonywał płatności gotówką, sugerowane jest, aby w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy podał rachunek bankowy, na który zostaną zwrócone środki.

4. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich produktów objętych danym zamówieniem albo ich części.

5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. Sprzedający zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając skan oświadczenia na adres e-mail: support@instaid.pl. Sprzedający niezwłocznie przesyła Kupującemu potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

7. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres: WebBay ul. 3 Maja 22/2c, 40-096 Katowice, z sugerowanym dopiskiem „odstąpienie od umowy”.

8. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.

9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Kupujący ma obowiązek zwrócić przesyłką produkt Sprzedającemu na adres WebBay 3 Maja 22/2c, 40-096 Katowice, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

11. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący.

12. Kupujący ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru i cech jego funkcjonowania.

13. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu, w przypadku, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz: a) dostarczana w opieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb konsumenta.

14. Po rozpoczęciu kampanii nie ma możliwości reklamacji.

15. Rozpoczęcie kampanii jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rozliczenia transakcji w serwisie instaid.pl przeprowadzane są za pośrednictwem platformy płatności Przelewy24.

2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści stron, do których prowadzą linki opublikowane przez użytkowników strony.

3. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania platformy instaid.pl należy zgłaszać przez formularz kontaktowy.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O zmianie regulaminu użytkownicy zostaną poinformowani komunikatem zamieszczonym na stronie instaid.pl. Korzystanie z usług po zmianie regulaminu oznacza akceptację jego nowego brzmienia.

5. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu przez użytkownika w szczególności naruszenia zasad poufności danych administrator może bezpowrotnie skasować konto użytkownika.

6. Użytkownik może usunąć konto na stronie instaid.pl wysyłając stosowną informację przez formularz kontaktowy